Tyck till om Bullerbyn!

Har du frågor eller har du förslag på hur Bullerbyn kan bli bättre? Eller vill du dela med dig av det du tycker är bra?

 - Oavsett kan du kontakt oss nedan!

Synpunkter och klagomål På ett kooperativ som Bullerbyn är alla föräldrars synpunkter viktiga.

Tillsammans med varandra och personalen för vi en levande dialog för att alltid kunna förbättra eller bevara en bra verksamhet.
Om du upplever att dina klagomål inte tas emot kan du lämna in ditt klagomål på olika sätt: formulär/mail(nedan), telefon eller via post. All skriftlig klagomål tas om hand av förskolechefen/styrelsen på Bullerbyn.

För att vi på ett snabbt och bra sätt ska kunna bemöta din kritik ber vi dig att vara tydlig vad det är som du är missnöjd med. Huvudmannen(ordförande) och förskolechefen har ansvaret att ta hand om all klagomål som kommer in till verksamheten. Återkoppling sker skriftligt om personen inte är anonym. De brister som tas upp tas vid behov upp på nästkommande styrelsemöte och ska åtgärdas.

Om du upplever att ditt klagomål inte hanterats av Bullerbyns Styrelse (huvudman) eller personl så kan du lämna ditt klagomål till Gävle Kommun. Kommunens rutiner och kontaktuppgifter finner du på deras hemsida.

 

Telefonummer

Tel. 026 – 64 19 80
Fax 026 – 64 19 80

Adress

Bullerbyn Föräldrakooperativ
Luthergatan 18
80253 Gävle