Här är Bullerbyn. Ett av Gävles äldsta föräldrakooperativ, startat 1987, beläget på Söder i ett charmigt tvåvåningshus med tillhörande härlig trädgård där barnen ges goda möjligheter till såväl lek som lärande.

Bullerbyn står för småskalighet och en familjär atmosfär. Föräldrarna deltar i olika arbetsgrupper och bidrar därigenom till förskolans utveckling och drift.
Pedagogerna och föräldrarna har ett nära samarbete och beslutsvägarna är korta. Hos oss får du förverkliga nya idéer och bidra till att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.

Bullerbyn har 20 härligt nyfikna barn. Där de yngsta kan vara dryga året och de äldsta sex. Men det varierar naturligtvis år från år. Personalstyrkan består av 4 st pedagoger, varav en har förskoleansvaret. Varje dag njuter vi av mat som lagas från grunden och levereras till oss rykande varm från Två Kockar

Vad är ett föräldrakooperativ?

– Föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen.
– Föräldrar som är med i styrelsen har arbetsgivaransvar.
– Bullerbyn får elevbidrag från kommunen.
– Föräldrar har arbetsplikt, för närvarande 6 timmar/mån/familj.
– Föräldrar skall delta i föreningsmöten ca 1 gång/mån.
– Föräldrar skall delta i arbetsdagar 2 ggr/år.
– Alla medlemmar i föreningen har uppgifter i olika grupper som aktivitetsgruppen, festkommittén, inomhus- och utomhusgrupp, arbetsdagsgrupp m fl.

Vad skall du tänka på innan du tackar ja till en plats på ett föräldrakooperativ?

– Vill jag engagera mig i verksamheten?
– Har jag tid att genomföra min arbetsplikt?
– Har jag intresse för och tid att delta i de olika aktiviteterna?

Vad får du i ett föräldrakooperativ?

– Du tar regelbundet del av ditt barns vardag.
– Du får en bra insyn i verksamheten.
– Du får möjlighet att påverka verksamheten.
– Du lär känna alla andra föräldrar och barn.
– Ditt barn får en individuell barnomsorg i en hemtrevlig miljö.

Vad förväntas av dig som förälder?

När man blir medlem i den ekonomiska föreningen Bullerbyn innebär det att man tillsammans med andra föräldrar och personal ansvarar för vissa saker. Det normala tillvägagångssättet är att alla föräldrar placeras i en arbetsgrupp med ett specifikt ansvarsområde. Till exempel:
– Styrelse
– Valberedning
– Aktivitetsgrupp
– Utomhusgrupp, inomhusgrupp m.fl.
Tanken är att någon från varje familj ska få möjligheten att arbeta i ett par grupper under sin tid på Bullerbyn. På detta sätt får alla familjer möjlighet att påverka och få en god insyn i verksamheten.