Ja! vi använder en app som heter Tyra. Den ger massa fördelar för dig som förälder. 

Ansökan måste göras till Gävle kommun. När en plats blir ledig på Bullerbyn får vi uppgifter om vilka som står på kommunens kölista och har önskat att komma till Bullerbyn.

Rent generellt kan man säga att det är lättare att få en plats på hösten än på våren. Detta på grund av naturliga övergångar till skolverksamhet för de barn som fyller sex år. Med detta är det inte sagt att det är omöjligt att få plats på Bullerbyn under andra perioder. Det kan finnas många olika anledningar till att det kan bli lediga platser på Bullerbyn t.ex. att någon familj flyttar. Så det lönar sig att stå i kö..

Vi tillämpar maxtaxa och följer Gävle kommuns taxa. Den aktuella avgiften är faktiskt lägre än maxtaxan. Avgiften som betalas är inkomstbaserad.

Vi har öppet hus både på våren och på hösten då alla som är intresserade kan komma på besök. När det gäller besök då verksamheten är i gång så måste kontakt med föreståndaren tas så att besöket kan planeras så att det inte ”stör” verksamheten. Vi kan även ta emot grupper från t.ex. BVC.

Vi tillämpar syskonförtur.

Vissa terminer verkar det som om det är många som vill komma till oss, men att stå i kön lönar sig för rätt som det är blir det många lediga platser samtidigt. Vi tillämpar även köns- och ålderskvotering för att få en ”bra” barngrupp.

Bullerbyns öppettider anpassas efter föräldrarnas behov av omsorg, dock inte tidigare än 6.30 eller senare än 18.30.

Självklart har vi det! Du kan hitta den här: Likabehandlingsplan 2022-23