Har du frågor?

Har du frågor eller vill du bli kontaktad av oss? Du kanske är intresserad av att komma på studiebesök eller har något helt annat på hjärtat. ❤️

 - Oavsett kan du kontakt oss nedan! 

Facebook

Allt det senaste hittar du på vår facebook!

Telefonummer

Tel. 026 – 64 19 80
Fax 026 – 64 19 80

Adress

Bullerbyn Föräldrakooperativ
Luthergatan 18
80253 Gävle